JAPAN

Marubeni Anayi

TOKYO

www.anayi.com

1. MARUBENI - ANAYI
4-2, Ohtemachi 1
chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8088,
Giappone
+81 (3) 3282-2111
www.anayi.com